Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI

Positief Links is een politieke startup die geen winstoogmerk heeft en de funding 100% in de eigen activiteiten stopt. Positief Links is ingeschreven als een Stichting bij de Kamer van Koophandel onder de naam Stichting Positief Links.

Positief Links is sinds 1 januari 2017 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 


Benodigde ANBI informatie: 

  • Statutaire naam: Stichting Positief Links
  • Rekeningnummer: NL05 INGB 0007 2839 51 t.n.v. Stichting Positief Links
  • KvK nummer: 64834611
  • RSIN: 8558 75 276
  • Postadres: Kikkerstraat 15, 2515 NB, Den Haag
  • Doelstelling en beleidsplan: zie de pagina over Positief Links (startdocument)
  • Stichtingsbestuur: Wouter Welling (voorzitter), Wimar Bolhuis en Gerard Oosterwijk (allen volledig onbezoldigd)
  • Uitgeoefende activiteiten: Zie ideeënfabriek pagina onder ‘eerdere ideeënfabrieken’